TRISAMYA COSMETICS

O FIRMIE:

TRISAMYA reprezentuje piękno i harmonię, zawierając w sobie nie tylko piękno fizyczne i dobre samopoczucie, ale również wszelkie formy wyrazu artystycznego, które sprzyjają promocji piękna, elegancji i harmonii w naszym życiu. Trisamya pracuje nad stworzeniem innowacyjnych produktów i technologii kosmetycznych najwyższej klasy, które znajdą zastosowanie w salonach piękności i leczniczych ośrodkach spa jako terapie odmładzające skórę. Co więcej, nasza firma opracowuje i rozwija również innowacyjne rozwiązania i zabiegi, które możemy włączyć w nasze codzienne życie, co pomoże nam utrzymać zdrowie i harmonię.

Trisamya Cosmetics Sp. z o.o. powstała niedawno przy wsparciu finansowym Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach programu Innova-Invest dla rozwoju regionalnego. Pomysłodawca nowatorskich rozwiązań i założyciel spółki Trisamya, Dr Shakti Upadhyay, jest biologiem, doktoryzował się na Uniwersytecie w Paryżu, badania post-doktoranckie prowadził na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Do spółki Dr Upadhyay wnosi swoją wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz znajomość pracy w środowiskach akademickich i przemysłowych, co pozwala na stworzenie nowej gamy innowacyjnych technologii i produktów kosmetycznych.

KONCEPCJA

TRISAMYA jest słowem z sanskrytu, które dosłownie oznacza „stan równowagi pomiędzy trzema subtelnymi energiami”. Zgodnie z ajurwedą, istnieją trzy energie regulacyjne, które działając we wzajemnej harmonii utrzymują optymalne zdrowie ciała. Te trzy energie regulacyjne, określane także wspólnym mianem tridosha, noszą nazwy: Vayu, Pitta i Kapha. Idealnie rzecz ujmując, dla utrzymania zdrowia i urody powinny być one w doskonałej wzajemnej równowadze na poziomie mikro i makro. Jednakże takie czynniki naszego współczesnego życia, jak: stres, styl odżywiania oraz zanieczyszczenia często zaburzają tę delikatną homeostazę, prowadząc do utraty zdrowia i chorób.

W nowoczesnym ujęciu naukowym powyższa koncepcja odnosi się do „homeostazy redoks”. Pojęcie to wiąże się ze zdolnością ciała do regulowania swojego wewnętrznego środowiska redoks na wszystkich poziomach, w tym na poziomie komórkowym i molekularnym. Pozwala to na utrzymanie równowagi w konfrontacji z niekorzystnymi warunkami fizjologicznymi spowodowanymi czynnikami środowiskowymi, niedoborami żywieniowymi, lekami, patogenami i nowotworami. Dlatego też produkcja energii w różnych przedziałach komórkowych oraz jej zużycie muszą być jak najlepiej dostosowane do zmieniających się warunków. Ponadto, wymagane są szlaki regulacji energii w celu uniknięcia szkodliwych skutków spowodowanych przez nadmierną redukcję.

TECHNOLOGIA

Technologia kosmetyczna firmy TRISAMYA jest nowatorskim podejściem, które przywraca homeostazę energetyczną na poziomie komórkowym i molekularnym oraz promuje piękno i zdrowie skóry. Jest to technologia nieinwazyjna, stworzona w oparciu o mechanizm „przejścia z przeniesieniem ładunku” (tzw. charge transfer) z kompozycji kosmetycznych aplikowanych powierzchniowo do konkretnych komórek umiejscowionych w trzech warstwach skóry w celu przywrócenia i/lub utrzymania ich prawidłowych funkcji fizjologicznych. Osiągane efekty to: wzmocniona odporność skóry, wzrost produkcji kolagenu, zredukowanie oksydacyjnych uszkodzeń komórek skóry oraz redukcja pigmentacji.

KONTAKT

TRISAMYA COSMETICS SP. Z O.O,
ul. Tomasza Zana 39-A,
20-601 Lublin.

shakti.upadhyay@trisamya.pl
+48 81 46 075 41

KRS: 0000583906; NIP: 7123301530; REGON: 362726506